f.1966

Jag lever och verkar i en tid som jag kanske inte riktigt hamnat helt rätt i. Min konstnärliga inriktning är mer besläktad med målare som verkade i mitten och slutet av 1800-talet, och det är där jag alltid har känt mig hemma i själ och hjärta; bland impressionister och efterföljande landskapsmålare.

Eftersom jag målar det mesta ute i terrängen (friluftsmåleri/plein air) så är snabbhet en viktig ingrediens för att hinna fånga intrycket.
Jag letar platser, ljus, färger och känslor som annars kanske skulle förbises som högst vardagligt, men för mig finns alltid något att berätta om ett moln på himlen eller ett skogsbryn som glöder i sista ljuset.

Friluftsmåleri är hårt arbete och djup koncentration, och det är en stor skillnad att måla under kontrollerade och bekväma former i ateljén jämfört med att under stark tidspress och i kamp med yttre förhållanden försöka fånga ögonblicket på plats i naturen.
Däremot roar jag mig ibland med ett lite annat manér när jag målar i ateljén; något förenklat och mer av tolkning, lite mer av konstnären än av målaren skulle man kunna säga. Men oftast baserat på mina friluftsstudier.

En typisk dag i fält innebär att jag hittar för mig intressanta platser och letar efter de element som får ögat att fastna, känslan att vakna och handen att bli intresserad. Att försöka nå och passera linjen där den dekorativa målningen övergår till konst är ett viktigt mål.

2022 firade jag 40år som utställande konstnär, och har under åren visats i många sammanhang. Min ateljé och primära målarmarker ligger längs Dalälven strax sydost om Leksand i ett mycket vackert kulturlandskap.
Ibland lämnar jag dock mitt Leksand för arbetsresor i europa, det utmanar med andra motiv och färgskalor.

Sommartid håller jag kurser på Hildasholm, Zorngården m.fl.