Nutida konstnär - dåtida känsla.

Jag arbetar med ena foten i det historiska arvet efter impressionister och nordiska landskapsmålare, och försöker samtidigt att verka i den nutida konstvärlden för att lyfta det lite bortglömda friluftsmåleriet, inklusive arbetsmetoder och material i fält.
Jag söker den svårfångade känslan ända ut i enskilda penseldrag, söker doft, smak och ljus genom snabba impressioner ur landskapet runt Siljan, i skärgården, i Spaniens sydliga trakter eller varhelst jag befinner mig.
Jag vill hitta ögonblicket där en dekorativ målning övergår till konst, och där ögat, känslan och handen är i symbios.
Ingen lätt uppgift, men det är det jag försöker fånga.